Projekt „Šachy do škol“ ve školním roce 2018/2019

Zapojit se může každá základní či střední škola v ČR, která povede šachy jako:
– vyučovací předmět (je jedno, zda povinný či nepovinný), který je pro žáky zdarma
– šachový kroužek (může být pro žáky zdarma, ale může být i vybírán poplatek)
– mohou se zapojit také mateřské školy
– DDM, pod kterými některé školy provozují své kroužky. Podmínkou je, že DDM informuje školu o zapojení do projektu.

Co musí škola splnit?

– přihlásit se do projektu (čím dříve, tím lépe, nejpozději však 30. 9. 2018). Lze vstoupit do projektu i v pololetí (přihláška do 31. 1. 2019)
– vést celoročně šachovou výuku formou vyučovacího předmětu anebo šachového kroužku (případně více šachových kroužků), doporučuje se účast min. 10 dětí, ale může být i méně
– odtrénováno (nebo odučeno) musí být nejméně 30 tréninkových jednotek (jednotka = 45 minut)
– kroužek (předmět) musí vést (vyučovat) kvalifikovaný trenér nebo učitel, který absolvoval kurz šachu při svém vysokoškolském studiu anebo absolvoval školení, které v rámci ŠdŠ pořádá ŠSČR, příp. krajské šachové svazy, (školení lze absolvovat i online https://www.chess.cz/online-skoleni-treneru-4-tridy/ )
– do 20. 6. 2019 odeslat celorepublikovému manažerovi projektu stručnou zprávu o průběhu výuky s připomínkami či náměty, co do budoucna změnit.

V případě, že škola povede šachy jako vyučovací předmět, ještě je nutno splnit:
• uzavřít do 20. 10. 2018 s ŠSČR smlouvu o zapojení se do projektu
• poskytnout ve škole prostor pro prezentaci projektu Šdš (nástěnka, webové stránky)- obsah zajistí trenér nebo manažer projektu.

Co škola zapojená v projektu Šdš získá?

ŠSČR poskytne zdarma přístup do unikátního výukového programu Learningchess.net všem školám zapojeným do projektu. Program je v češtině a lze jej kromě počítačů či tabletů využít i pro prezentaci prostřednictvím interaktivních tabulí.

Dále školy získají:
• min. 10 kusů cvičebnice (první až sedmý díl podle vlastního výběru, množství dle přihlášených dětí: do 19 dětí 10 kusů zdarma, nad 19 dětí 20 kusů cvičebnic zdarma, zbytek si školy vždy hradí, poštovné podrobněji zde)
• novým školám zapojeným do projektu zdarma 1 ks metodiky pro učitele, 1 ks sbírka úloh
• školám, které šachy povedou jako vyučovací předmět, jenž je pro žáky zdarma, příspěvek na odměnu učitele 3 000 Kč (bude poukázáno na účet školy po odeslání závěrečné zprávy.)- u nově zapojených škol pouze pro třídy na 1. stupni.

Přihlášky do projektu školy zasílají na adresu celorepublikového manažera projektu (sachydoskol@chess.cz). U škol s vyučovacím předmětem šachy připravíme a odešleme na školu návrh smlouvy o zapojení se do projektu.

Více informací najdete na webových stránkách
projektu.