Rozpis soutěží řízených JmŠS 2018/2019

STK JmŠS vydává Rozpis soutěží družstev řízených JmŠS pro sezónu 2018/2019 – jedná se o krajský přebor I. třídy a skupiny A, B, C krajských přeborů II. třídy.

Termín pro přihlášky do soutěží je jako obvykle 20. 7. Termín pro platby je prodloužen do 10. 8., platby provádějte na základě faktury, která bude oddílům vystavena po zaslání přihlášek.

Více informací naleznete v příloze.

Vladimíra Šťastná
předsedkyně STK JmŠS

Soubor ke stažení: [pdf]