Zápis ze schůze Komise mládeže

Zápis ze schůze Komise mládeže Jihomoravského šachového svazu, konané dne 17. září 2005 v Brně

Přítomni: Miroslav Hurta, Josef Lahodný Jiří Piťo, Pavel Šťastný, ing.Zdeněk Vojáček

Hosté: David Ciprys

Nepřítomni: Radka Slepánková a zástupce OŠS Blansko

Schůzi zahájil Miroslav Hurta v 16.30 hodin.

Program: 1, Soutěže družstev mládeže
2, Soutěže jednotlivců
3, Přebor škol v šachu
4, Spolupráce s okresy
5, Práce s talentovanou mládeží
6, Tabulka úspěšnosti

Ad 1) Soutěže družstev mládeže
Krajský přebor družstev ml.žáků proběhne o víkendu 29.-30. dubna 2006 (jeden den). O pořadatelství budou požádány tradiční Brankovice. Podle rozhodnutí KM ŠSČR mají právo startu v této soutěži jen registrovaní hráči. I tzv. družstvo mix (složené z registrovaných hráčů vícerých oddílů) musí dodržet požadavek na složení družstva (povinná dívka a supermladší žák, jinak na těchto šachovnicích prohrává kontumačně).
KP družstev ml.dorostu bude zorganizován stejným způsobem jako loni. Čili: KP a poté baráž. KP proběhne v Rajhradě v sobotu 25. února. Open pro všechny zájemce z řad registrovaných oddílů JmŠS, pětičlenná družstva hráčů nar. 1991 a ml., v družstvu musí být dívka nebo žák nar. 1994 a ml. 7 kol, hrací tempo 2×20 minut na partii. Při účasti do 8 družstev postupuje do baráže minimálně vítěz KP, při účasti 9 a více družstev do baráže postupují minimálně dvě družstva. Podle rozhodnutí KM ŠSČR mají právo startu v této soutěži jen registrovaní hráči.
Baráže se zúčastní nejlepší družstvo (družstva) z KP a dále družstva sestupující z I.ligy družstev ml.dorostu (vyjma těch, která skončí na 12.místě). Baráže se zúčastní 4-6 družstev (v závislosti na počtu družstev v KP), hrací tempo 1 hodina na 20 tahů a hodina do konce partie pro každého hráče. Termín bude stanoven dodatečně.

Ad 2) Soutěže jednotlivců
Okresní přeborníky postupující na Mistrovství Moravy a Slezska již v době pořizování tohoto zápisu nahlásily okresy Břeclav, Hodonín a Znojmo. Okresy Brno-venkov a Brno-město přebor připravují, výsledky dosud nenahlásil okres Blansko, kde podle pana Plkcha okresní přebor neproběhl a ani neproběhne.
KP žáků v rapid šachu hraný formou seriálu 6 turnajů se osvědčil a systém bude zachován. Při účasti více jak 128 dětí musí pořadatel turnaj rozdělit do více turnajů podle pohlaví anebo podle věkových kategorií. Místo turnaje v Hodonicích u Znojma, který trpěl slabým počtem žákovských registrovaných účastníků, bude uspořádán turnaj ve Vranovcích – někdy v zimě 2006.

Ad 3) Přebor škol v šachu
Uspořádání okresních kol Přeborů škol v šachu je plně v kompetenci komisí mládeže okresních šachových svazů. Předsedové okresních komisí obešlou propozicemi všechny školy v okrese a uspořádají okresní kolo Je nutno tady spoléhat pouze na vlastní síly.
Krajské kolo proběhne 25. ledna 2006 již tradičně v Břeclavi, propozice sestaví pan Ciprys.

Ad 4) Spolupráce s okresy
Byla konstatována neuspokojivá situace na okrese Vyškov – předsedkyně okresní komise mládeže Radka Slepánková by měla být v těsnějším kontaktu s krajskou komisí mládeže, mít i přes prázdniny přístup na mail a navštěvovat s dětmi krajské mládežnické akce. Obrovskou ztrátu pro okres Blansko znamená rezignace Josefa Plcha na všechny funkce – v dané chvíli za něj na okrese neexistuje náhrada.
Pro těsnější a aktuálnější kontakt krajské komise mládeže budou v rámci seriálu krajského přeboru jednotlivců v rapidšachu pořádány krátké operativní schůze přístupné všem vedoucím oddílů.
Byla oceněn referát J. Piťa o činnosti mládeže ŠK Hodonín za uplynulou sezónu jako jeden z možných vzorů pro zpracovávání takovéto hodnotící zprávy.

Ad 5) Práce s talentovanou mládeží
Miroslav Hurta krátce informoval o tréninkovém středisku mládeže, zřízením při ŠK Lokomotiva Brno. Zdeněk Vojáček informoval o připravovaném seriálu přednášek na Bobycentru a o soutěži tříčlenných družstev – podrobnější informace a propozice budou uveřejněny na webových stránkách Lokomotivy Brno.

Ad 6) Tabulka úspěšnosti
Účastníci schůze tabulku úspěšnosti mládeže za sezónu 2004/2005 dodatečně emailovým hlasováním. Dotace na oddíly budou zaslány jen tehdy, bude-li dotace pro daný oddíl činit nejméně 100,- Kč.

Schůzi byla ukončena v 18.15 hodin

Zapsal: Miroslav Hurta

V příloze najdete:
– termínový kalendář mistrovských mládežnických akcí
– tabulku úspěšnosti 2004/2005
– vzor vypracování hodnotící zprávy o činnosti mládeže (vypracováno v ŠK Hodonín Jiřím Pitěm)

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv a jeho autorem je Miroslav Hurta. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.