Zápis ze schůze KM

V příloze najdete zápis ze schůze Komise mládeže Jihomoravského šachového svazu. Zajímavý pro mnohé může být především závěrečný termínový kalendář mistrovských mládežnických akcí.

Zápis ze schůze Komise mládeže Jihomoravského šachového svazu, konané dne 18.září 2004 v Brně

Přítomni: Miroslav Hurta, Jiří Piťo, Josef Plch, Pavel Šťastný ,ing.Zdeněk Vojáček

Hosté: David Ciprys, ing.Petr Trávníček,

Nepřítomni: Josef Lahodný, Jan Gorčák

Schůzi zahájil Miroslav Hurta ve 14.15 hodin.

Program: 1, Soutěže družstev mládeže

2, Soutěže jednotlivců

3, Přebor škol v šachu

4, Spolupráce s okresy

5, Práce s talentovanou mládeží

6, Tabulka úspěšnosti

7, Různé

Ad 1) Soutěže družstev mládeže

Krajský přebor družstev ml.žáků proběhne o víkendu 30.dubna-1.května 2005 (jeden den). O pořadatelství budou požádány tradiční Brankovice. Podle rozhodnutí KM ŠSČR mají právo startu v této soutěži jen registrovaní hráči. I tzv. družstvo mix (složené z registrovaných hráčů vícerých oddílů) musí dodržet požadavek na složení družstva (povinná dívka a supermladší žák, jinak na těchto šachovnicích prohrává kontumačně).

KP družstev ml.dorostu bude zorganizován stejným způsobem jako loni. Čili: KP a poté baráž. KP proběhne ve Vranovicích v sobotu 19.února. Open pro všechny zájemce z řad registrovaných oddílů JmŠS, pětičlenná družstva hráčů nar. 1990 a ml., v družstvu musí být dívka nebo žák nar. 1993 a ml. 7 kol, hrací tempo 2×20 minut na partii. Při účasti do 8 družstev postupuje do baráže minimálně vítěz KP, při účasti 9 a více družstev do baráže postupují minimálně dvě družstva. Podle rozhodnutí KM ŠSČR mají právo startu v této soutěži jen registrovaní hráči.

Baráže se zúčastní nejlepší družstvo (družstva) z KP a dále družstva sestupující z I.ligy družstev ml.dorostu (vyjma těch, která skončí na 12.místě). Baráže se zúčastní 4-6 družstev (v závislosti na počtu družstev v KP), hrací tempo 1 hodina na 20 tahů a hodina do konce partie pro každého hráče. Termín 20.-22.května 2005.

Ad 2) Soutěže jednotlivců

Okresní přeborníky postupující na Mistrovství Moravy a Slezska již nahlásily okresy Hodonín a Břeclav. Okresy Brno-venkov a Brno-město přebor připravují, výsledky dosud nenahlásily okresy Blansko, Vyškov a Znojmo. Výsledky je nutno nahlásit co nejdříve, nejpozději však do 10.října 2004

KP žáků v rapid šachu hraný formou seriálu 7 turnajů se osvědčil a systém bude zachován. Předseda KM JmŠS zkonzultuje s pořadateli termíny a do 15.října vyhlásí termínový kalendář této soutěže. Při účasti více jak 128 dětí musí pořadatel turnaj rozdělit do více turnajů podle pohlaví anebo podle věkových kategorií.

Poznámka k zápisu: DDM Boskovice na maily ani přes urgence nereagovaly, proto s turnajem v okrese Blansko nebude počítáno.

Ad 3) Přebor škol v šachu

Uspořádání okresních kol Přeborů škol v šachu je plně v kompetenci komisí mládeže okresních šachových svazů. Vedení AŠSK letos na soutěži participovat odmítlo úplně, případná spolupráce na okresech záleží jen na dobré vůli činovníků AŠSK. Předsedové okresních komisí obešlou propozicemi všechny školy v okrese a uspořádají okresní kolo Je nutno tady spoléhat pouze na vlastní síly.

Krajské kolo proběhne v úterý 25.lednu 2005 v Břeclavi, propozice sestaví pan Ciprys.

Ad 4) Spolupráce s okresy

Účastníci schůze podali zprávy o situaci ve svých okresech. Stručně lze říci, že činnost se po prázdninách rozbíhá v obvyklém rámci. Zvlášť podrobnou zprávu o okresu Hodonín podal pan Piťo. V Hodoníně budou stát před problémem s tréninkem více pokročilých žáků. Na okrese Břeclav patří k chloubě široce rozšířený okresní přebor škol, kde počet zapojených škol a dětí je skutečně úctyhodný. V Poštorné by měli vyřešit individuální trénink talentovaných hráčů. Brno-město zažívá mládežnický šach rozvoj především v kvantitativní úrovni, výraznější úspěchy jednotlivců na M-ČR chybějí. Na Brno-venkově se většina mládežnického šachu soustřeďuje do osy Zastávka – Rosice – Střelice, s mládeží se pracuje v Ivančicích, Kuřimi i Tišnově.

Na schůzi nebyla podána zpráva o situaci na okrese Vyškov a Znojmo – zástupci obou okresů se na schůzi nedostavili a ani neposlali žádnou písemnou zprávu..

Ad 5) Práce s talentovanou mládeží

Miroslav Hurta krátce informoval o tréninkovém středisku mládeže, zřízením při ŠK Lokomotiva Brno. Do individuálního výcviku jsou zařazeni Kuchynka (Hustopeče) a Bálková (Poštorná), do tréninku pokročilých žáci ŠK Brankovice a Lokomotivy Brno. Případní další zájemci o zařazení do tohoto tréninkového střediska nechť se obrátí na M.Hurtu.

Ad 6) Tabulka úspěšnosti

Účastníci schůze vzali na vědomí tabulku úspěšnosti mládeže za sezónu 2003/2004 a doporučují VV JmŠS rozdělení dotací oddílům podle této tabulky.

Ad 7) Různé

M.Hurta krátce informoval o připravované Olympiádě s Orbitem, která proběhne v červnu v Brně. Nominace hráčů do krajského družstva bude podle národního ELA k 1.1.2005, pokud to bude stejné, bude druhým kritériem průběžné pořadí v seriálu KP mládeže v rapid šachu k 15.4.2005.

Schůzi byla ukončena v 16.15 hodin

Zapsal: Miroslav Hurta