Přihláška JmŠS KPIIA 2021/22

  Družstvo

  Informace o oddílu

  Zástupci družstva

  Rozhodčí

  Ostatní

  Odesláním přihlášky prohlašujeme, že jsme se seznámili s rozpisem soutěže a dalšími soutěžními dokumenty, zavazujeme se je respektovat, řídit se pokyny orgánů JmŠS a vedoucích soutěží a uhradit veškeré náklady se soutěží spojené.

  Přihláška bude odeslána vedoucímu soutěže (Milan Boháček), kopie přihlášky budou zaslány kapitánovi družstva a odesilateli přihlášky.