Kontaktní formulář

Přihlašujeme do Krajského přeboru družstev mládeže 2019/2020 v šachu oprávněné družstvo našeho oddílu, klubu.

Jsme seznámeni a souhlasíme s Rozpisem soutěže a zavazujeme se uhradit veškeré náklady s účastí v soutěži spojené a soutěž řádně dohrát.


    AnoNe