16. října je uzávěrka projektu „Podpora šachových oddílů a kroužků“

Šachový svaz České republiky jako každoročně vyhlásil Projekt „Podpory šachových oddílků a kroužků“. O tom jsme informovali na tomto webu 7. června. Nyní pro kluby nastává finální část projektu – zaslání výkazu, jehož uzávěrka je stanovena na 16. října 2023. Pozor! Zástupci klubů, kroužků a krajů jsou povinni používat předepsané formuláře pro tento projekt. Ty najdete na webu Komise mládeže ŠSČR.

Logistika a termíny projektu:
Do 16. 10. 2023 zašlou šachové oddíly vyplněný předepsaný formulář s přehledem aktivních hráčů a hráček splňující stanovené podmínky a turnaje, kterých se jednotliví hráči zúčastnili, včetně případné žádosti o materiální dotaci na e-mail podporakrouzku@chess.cz a osobu pověřenou zpracovávat přehledy za kraj. Přehledy zaslané po termínu nebudou již započteny do nároku na dotace. Oddíly jsou zodpovědné za údaje uvedené ve formuláři. Po jeho odeslání není již možné ho dále upravovat nebo doplňovat.


Do 30. 10. 2023 Krajští předsedové KM nebo jimi pověřené osoby provedou kontrolu aktivity mládeže v klubech a kroužcích v jejich kraji a vyplní předepsaný formulář, který odešlou na e-mail podporakrouzku@chess.cz.


Do 6. 11. 2023 KM ŠSČR vypočte a na webových stránkách zveřejní přehled klubů, jejichž kroužky splnily podmínky pro udělení dotace a její výši.


Do 13. 11. 2023 můžou KM KŠS a oddíly reklamovat chyby způsobené krajským koordinátorem nebo pověřeným členem ŠSČR ve vyhodnocení zveřejněném 6. 11. 2023.

V listopadu 2023 bude zveřejněn finální seznam klubů a výše jejich dotace. Dotace je určena na úhradu odměn trenérům šachových kroužků klubů. Vyplacena bude na základě faktury vystavené Šachovému svazu ČR od tohoto data a nejpozději do 30. 11. 2023. O zaplacení faktur zaslaných po termínu rozhodne VV ŠSČR.

Příspěvek byl publikován v rubrice Mládež a jeho autorem je Miroslav Hurta. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.