Projekt Darujeme kroužky dětem – jak získat příspěvek na kroužek

Vážení rodiče/pěstouni,

dovolujeme si Vám předat informace od České unie sportu o projektu „Darujeme kroužky dětem“, který pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí.

V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč pro každé dítě na úhradu nákladů za tréninky a další aktivity, tedy i na úhradu nákladů ve vašich členských šachových klubech.

Dne 5. 1. 2023 se spustila výzva na 2. pololetí tohoto školního roku. Celkem se rozděluje částka převyšující 5 milionů korun. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna a finančně ho podporují nadace a další instituce, např. Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros a Sazka, a.s.

Celý systém funguje tak, že rodič/pěstoun/zákonný zástupce  požádá o přidělení příspěvku doložením potřebných dokumentů.

Jaké dokumenty to dle podmínek projektu jsou a co si před online vyplňováním žádosti připravit? 

„Příjemce (resp. zákonný zástupce Žadatele) pobírá v době podání žádosti dávky státní sociální podpory „Přídavek na dítě“ nebo „Příspěvek na péči“ nebo
„Odměna pěstouna / příp. Příspěvek při pěstounské péči“. Nárok na poskytování státní sociální podpory formou dávky Přídavek na dítě / Příspěvku na
péči / Odměny pěstouna / Příspěvku při pěstounské péči prokáže Žadatel tím, že v on-line žádosti doloží uložením/nahráním dokumentu (v elektronickém formátu) „OZNÁMENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVKY“, nebo „OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE DÁVKY“, případně jiným obdobným dokumentem vydaným Úřadem práce ČR stvrzujícím přiznání dávky/příspěvku/odměny.“

Přehledný návod, jak zažádat o příspěvek je zde https://www.darujemekrouzky.cz/

  1. Zaregistrujte se jako žadatel do systému Aktivní město.
  2. V systému požádejte o příspěvek doložením potřebných dokumentů.
  3. Vyberte aktivitu z nabídky ve vašem okolí.
  4. Ověřte si, zda má organizátor volnou kapacitu a domluvte se na přijetí vašeho dítěte.
  5. Pokud máte od organizátora potvrzenou přihlášku dítěte, můžete u něj uplatnit příspěvek až 2000 Kč pololetně (max. 4000 Kč za celý školní rok).

Podrobné podmínky celého projektu jsou zde  pravidla-cerpani-prispevku-AM-DKD-CR-2023.pdf (aktivnimesto.cz)

Prostředky pak lze použít na zaplacení účastnického poplatku za dítě, členských příspěvků, nebo potřebného materiálu. Z peněz je tedy možné platit náklady na účast na aktivitách kroužků, sportovní klubů, dále půjčovné za sportovní vybavení, soustředění, tréninky apod. Online systém neslouží jako rezervační systém pro účast ve vašich kroužcích, používá se pouze pro převody peněz od ČRDM.

Do projektu je možné se registrovat jako poskytovatelé a umožnit tak čerpat podporu na aktivity v klubu nebo kroužku.

Bližší informace naleznete na webu projektu www.darujemekrouzky.cz.

S registrací rádi rovněž pomohou na telefonu 773 772 202 nebo emailu info@darujemekrouzky.cz.

Příspěvek byl publikován v rubrice Mládež, Ostatní a jeho autorem je Miroslav Hurta. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.