Informace o zrušeném Mistrovství Moravy a Slezska žáků

Akce je zrušena. Uhrazené platby pořadatelé vrátí během měsíce ledna na čísla účtů, ze kterých byly platby uhrazeny.