Podpora šachových oddílů a kroužků (aktualizováno k 29. 6. 2020)

Komise mládeže ŠSČR pokračuje v projektu podpory šachových oddílů v práci s mládeží. Podmínky projektu, formulář k vyplnění a příklad vyplněného tiskopisu najdete přehledně na webu Komise mládeže ŠSČR.

Pro zápočet budou oddíly využívat nejpravděpodobněji naše krajské soutěže. Zde je jejich seznam a zkratky, které můžete používat:
KP I; KP družstev dospělých I. třídy 2019/20
KP II A; KP družstev dospělých II. třídy, skupina A 2019/20
KP II B; KP družstev dospělých II. třídy, skupina B 2019/20
KP II C; KP družstev dospělých II. třídy, skupina C 2019/20
MP Brno-město; Městský přebor družstev dospělých Brno-město 2019/20
OP Blansko; Okresní přebor družstev dospělých Blansko 2019/20
OP Brno-venkov; Okresní přebor družstev dospělých Brno-venkov 2019/20
OP Břeclav; Okresní přebor družstev dospělých Břeclav 2019/20
OP Hodonín I; Okresní přebor družstev dospělých Hodonín I. třídy 2019/20
OP Vyškov; Okresní přebor družstev dospělých Vyškov 2019/20
OP Znojmo; Okresní přebor družstev dospělých Znojmo 2019/20
OP Hodonín II; Okresní přebor družstev dospělých Hodonín II. třídy 2019/20
ZS Blansko; Základní soutěže družstev dospělých Blansko 2019/20
KPDM; KP družstev mládeže 2019/20.

Kromě těchto soutěží lze využít i jakýchkoli dalších turnajů ve vážných partiích, pokud byly započteny na LOK, které splňují podmínky manuálu. Tyto turnaje nemusíte nikomu hlásit předem. U rapidturnajů je to ale jinak.

POKUD CHCETE ZAPOČÍTAT RAPIDTURNAJE, MUSÍTE MI TYTO TURNAJE NAHLÁSIT PŘEDEM! KAŽDÝ ODDÍL, KTERÝ MÁ ZÁJEM TAKOVÝ TURNAJ ZAPOČÍTAT, MI JEHO NÁZEV A TERMÍN NAHLÁSÍ DO 27. ĆERVNA 2020 A NECHÁ SI ODE MĚ POTVRDIT PŘÍJEM MAILU. Tabulku s nahlášenými rapidturnaji najdete zde.

Do 16. 10. 2020 zašlou šachové oddíly vyplněný předepsaný formulář s přehledem aktivních hráčů a hráček splňující stanovené podmínky a turnaje, kterých se jednotliví hráči zúčastnili, včetně případné žádosti o materiální dotaci na e-mail podporakrouzku@chess.cz a mhurta@volny.cz