Krajská tréninková centra mládeže v roce 2020

I v této sezóně pokračuje projekt finančních příspěvků na činnost krajských tréninkových center mládeže. V našem kraji se plánuje činnost těchto čtyř krajských tréninkových středisek mládeže.

1) Duras Brno
2) Lokomotiva Brno
3) ŠK Kuřim
4) SK Vyškov

Tato střediska sice trénují děti převážně ze svých oddílů, ale nebráníme se zapojení dalších zájemců o trénink z řad jiných klubů. ŠSČR zakazuje příspěvek používat pro individuální trénink. Proto oddíly, které mají jen jednoho talenta, se za účelem tréninku buď sdruží a vytvoří tréninkové centrum nové (předpoklad je kvalifikovaný trenér II. třídy), aby v trénované skupině byli z níže uvedené tabulky nejméně talenti dva (pak už jde o skupinový trénink), anebo se připojí k výše uvedeným větším tréninkovým střediskům mládeže. Pokud ale vznikne nové tréninkové centrum, musí tak být oznámeno na mou adresu do 10. května 2020.

Příspěvek na odměnu trenéra je garantován v minimální výši, kterou ukazuje přiložená tabulka. U každého žáka je uvedena minimální částka, která se dá na odměnu použít. Do tréninků mohou být zařazeni i žáci v tabulce neuvedení, na ně se však žádný příspěvek neobdrží.

Od vedoucích tréninkových středisek potřebuji:

a) do 10. května zaslat seznam účastníků (jméno a příjmení, rok narození a rating), kteří budou ve středisku trénovaní a rámcový plán tréninků (prosím velmi stručně)

b) do 31. října 2020 zaslat výkaz o trénincích (u každé schůzky vždy uvést datum tréninku, rámcovou náplň schůzky a jmenovitou účast dětí) a přiložit fotokopii účetního dokladu o odměně trenéra.

Dotace oddílům na tréninky by pak měla být poukázána do konce roku.

Závěrem prosím vedoucí oddílů a tréninkových středisek o kontrolu správnosti jmen v tabulce uvedených a správnosti počtu získaných bodů.

Tabulka

Příspěvek byl publikován v rubrice Mládež a jeho autorem je Miroslav Hurta. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.