Zpráva Komise mládeže pro Konferenci Jihomoravského šachového svazu

Komise mládeže JmŠS má za úkol řídit práci se šachovou mládeží v Jihomoravském kraji. Řídí a spoluorganizuje mládežnické soutěže, sleduje tréninkovou přípravu a provádí školení a semináře trenérů, ve spolupráci s hospodářem JmŠS zabezpečuje vyúčtování dotací ŠSČR na mládež. Nemůže ale suplovat přímou práci s dětmi, která zůstává úkolem samotných oddílů. Spolupracuje s okresními šachovými svazy a mládežnickými oddíly jednotlivých okresů – při rozhodování v krajské komisi mládeže má zástupce každého OŠS právě jeden hlas.

1) schůze
Krajská komise mládeže koná svou schůzi jen jednou ročně, a to vždy v září při losování krajských soutěžích družstev. Na tomto jednání se pravidelně schvaluje termínový kalendář, který je vzápětí vyvěšen na krajském webu, a je tak celoročně k dispozici všem zájemcům. Další případné problémy se řeší mezi členy komise buď emailem, anebo osobním stykem na mládežnických akcích. Předseda krajské komise mládeže se aktivně účastní rozšířeného zasedání republikové komise mládeže a je členem i užší Komise mládeže ŠSČR.

2) Členská základna
I v uplynulé sezóně pokračoval trend nárůstu počtu registrovaných žáků, a to oproti předchozím obdobím poměrně skokově. Stav k 31. 12. 2019 činil rekordních 542 registrovaných dětí do 16 let. To jsou samozřejmě jen papírové počty, co se týče dětí skutečně hrajících mistrovské soutěže, tak zde zaznamenáváme následující počty:
sezóna 2014/15 – 189 účastníků
sezóna 2015/16 – 185 účastníků
sezóna 2016/17 – 192 účastníků
sezóna 2017/18 – 193 účastníků
sezóna 2018/19 – 197 účastníků.
Je asi jen věcí úhlu pohledu, zda stav posledních pěti let označíme za „pomalý trvalý růst“ nebo za stagnaci.

3) Stav práce s mládeží 
Pokud má práce s dětmi k něčemu směřovat, nemůže se jen omezit na schůzky v šachovém kroužky, je také nutno hrát šachové turnaje a organizovat výjezdy na ně. Již tuto samozřejmost řada kroužků nesplňuje. A pokud z talentovaných dětí mají vyrůst platní hráči šachových oddílů, je třeba pečovat a o jejich výkonnostní růst a účastnit se náročných soutěží, kde hrají silní hráči. Aktivitu našich oddílů na tom poli zachycuje Tabulka úspěšnosti mládeže. Kdo se jen trochu orientuje v našem (rozuměj krajském) mládežnickém šachu, toho nepřekvapí, že trojice nejlepších oddílů ŠK Kuřim, Lokomotiva Brno a Duras Brno je ustálená a v kraji nemá konkurenci – souhrnně toto duo přes dvě třetiny bodů, a tudíž i krajských dotací, zatímco na zbytek kraje zůstává pouhá třetina… Viz následující přehled
1. ŠK Kuřim 273 bodů (loni 248 bodů, předloni 224 body, předpředloni 205)
2. Lokomotiva Brno 137 bodů (loni 213 bodů, předloni 228 bodů, předpředloni 260 bodů)
3. Duras Brno 101 bod (loni 96 bodů, předloni 120 bodů, předpředloni 147)
Ještě markantněji o situaci vypovídá pořadí okresů:
1. Brno-město 299 bodů (loni 375 bodů, předloni 338, předpředloni 412)
2. Brno-venkov 285 body (loni 253 bodů, předloni 235, předpředloni 249)
3. Hodonín 36 bodů (loni 38 bodů, předloni 36, předpředloni 21)
4. Vyškov 34 bodů (loni 29 bodů, předloni 4, předpředloni 4)
5. Blansko 32 body (loni 11 bodů, předloni 28, předpředloni 19)
6. Břeclav 15 bodů (loni 19 bodů, předloni 39, předloni 36)
7. Znojmo 4 body (loni 4, předloni 1, předpředloni 0)

Tabulka přesvědčivě zobrazuje dlouhotrvající stav posledních desíti let, a to fakt, že drtivá většina práce s mládeží připadá na naši krajskou metropoli a její nejbližší okolí. Nebylo tomu tak vždycky. Vždyť ještě v sezóně 2002/2003 se malé venkovské Brankovice svou výkonností téměř vyrovnaly brněnské Lokomotivě a břeclavský Tatran Poštorná, který letos v tabulce ani nefiguruje, byl třetí nejaktivnější mládežnický oddíl v kraji.

V čele práce s mládeží zůstávají okresy Brno-město a Brno-venkov, jejichž oddíly ŠK Lokomotiva Brno, Duras Brno a ŠK Kuřim mají početnou mládežnickou základnu a patří mezi republikovou špičku. Tyto oddíly mají kvalitní trenérský kádr a propracovaný systém práce s mládeží. Zde již dávno vědí, že kvalita může vyrůstat pouze z kvantity. Oddílem s kvalitní trenérskou prací jsou i Jezdci Jundrov. Soustavně se práci s mládeží věnují též v oddíle Rozrazil Brno a Šachy Zastávka.
Na okrese Hodonín si dobrou úroveň v práci s mládeží udržují ve Vacenovicích, s mládeží se pracuje i ve Veselí nad Moravou a v Kyjově.
Na Blanensku i bez formálně ustavené okresní komise mládeže probíhají mládežnické soutěže v pořádku. Soustavně se s mládeží pracuje v Adamově, Boskovicích a Kunštátě.
Na Vyškovsku se mládež soustřeďuje v okresním městě. Mládež mají i Brankovice.
Na Břeclavsku všeobecnou stagnaci vyvažuje dobrá úroveň práce s mládeží v Hustopečích, kde zásluhou pana Kuchynky vybudovali početnou mládežnickou základnu. Na Znojemsku se práci s mládeží daří hlavně v okresním městě.

4) Organizace soutěží
Všechny krajské mistrovské mládežnické soutěže proběhly v pořádku. Všechny soutěže byly dobře početně obsazeny. Podívejme se nejdříve na seriál turnajů KP mládeže v rapidšachu:
Vyškov (leden 2019) – 121 účastníků
Brno (únor 2019) – 126 účastníků
Rajhrad (duben 2019) – 159 účastníků
Břeclav (květen 2019) – 92 účastníků
Hodonice (červen 2019) – 82 účastníků
Brankovice (listopad 2019) – 112 účastníků
Ratíškovice (prosinec 2019) – 51 účastníků

Zásluhou Josefa Lahodného a jeho spolupracovníků se i loni na jaře uskutečnila Znojemská královna a královnička.

Krásné prostory tradičně má KP žáků jednotlivců, jenž díky Pavlu Lapúníkovi proběhl v krásných rekonstruovaných prostorách orlovny v Brně-Bohunicích. Bohužel pořadatel nezajistil nahlášení výsledků turnaje na zápočet na LOK (i když to propozice slibovaly) a nemůžeme být spokojeni ani s počtem hráčú – 50 dětí v mistrovských turnajích je rozhodně málo a méně než loni (54), předloni (70) i předpředloni (79).

KP družstev mládeže Měl v loňské sezóně pouze 12 družstev (pokles o 4) a i výkonnostní úroveň týmů bojující na špici soutěže poklesla. Stáke však zde téměř sto dětí hraje vážné partie se zapisováním. Na druhou stranu musíme upozornit, že více než 50% všech družstev tvořily týmy jen ŠK Kuřim a ŠK Lokomotivy Brno a že dlouhodobě tuto soutěž neobsazují okresy Blansko, Břeclav a Znojmo.

Tradičně skvělým pořadatelským úspěchem skončil v Zastávce KP družstev mladších žáků. Počet třinácti zúčastněných týmů však můžeme vzhledem k tradici této soutěže v našem kraji označit jen jako mírně podprůměrný.

Velkým pořadatelským úspěchem skončilo v září 2019 ve Vyškově i dvoudenní M-ČR juniorů a dorostenců v rapidšachu. Pořadatelé vše zvládli na jedničku.

5) Šachy do škol
Pomalu, ale jistě se projekt Šachy do škol zabydluje i v našem kraji. Jako vždy každá škola zdarma získala deset až dvacet kusů šachových cvičebnic (první až sedmý díl podle vlastního výběru) a přístup do výukového programu Learningchess.net. V našem kraji se pohybuje počet zapojených škol kolem 20 (předloni 22, loni 16 a nyní 21 škol).

6) Přebor škol v šachu
Zásluhou hlavního pořadatele Davida Ciprys máme velmi hezké krajské kolo hrané tradičně v Břeclavi. Soutěž je velice prestižní a dostat se do krajského kola je cílem mnoha škol. V krajském kole se projevuje nadvláda dětí z okresů Brno-město a Brno-venkov. Republikové kolo bylo opět uspořádáno ve velice reprezentativním prostředí zlínské univerzity na vysoké úrovni. Tato akce se ŠSČR skutečně povedla a byla skvělou propagací šachu mezi školskou veřejností. Nás může těšit, že kategorii II. stupně ZŠ vyhrálo Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše v Brně v sestavě David Barák, Petr Glozar, Filip Nezval, Olga Dvořáková a Vilém Faja.

A jak vypadá situace u této soutěže na jednotlivých okresech?
Dlouhodobě nejpočetněji obsazený přebor Brna-města zaznamenal historický rekord – účast rovných 30 týmů. Brňáci vedou co do kvantity i co do kvality (ne nadarmo se říká, že vyhrát brněnský přebor znamená mít v kapse i postup do republiky).
Druhé nejpočetněji obsazované okresní kolo (24 družstev) bylo loni na Břeclavsku. Škoda, že dobrou práci se školní mládeží nedokáží tamější šachové kluby stále přetavit i do dobré práci na poli výkonnostního mládežnického šachu!
Do pomyslné třetice medailistů můžeme zařadit okres Vyškov, kde hrálo 19 celků,
Okresní kolo Blanska (16 družstev) se poprvé odehrálo zásluhou pana Libiše v Kuštátě.
Shodný počet 14 družstev zaznamenali na Znojemsku (pokles o 8 družstev) a Brno-venkově (pokles o tři družstva, chyběla Kuřim)
Poslední příčka patří tradičně okresu Hodonín s 13 družstvy. Avšak odstup v účasti od předchozích okresů o jeden tým není již tak velký, jako býval v minulosti.

7) Výkonnostní šach
Proti loňsku a předloňsku začínáme proti jiným krajům zaostávat, naše děti se v republikové špičce prosazují méně než dříve. Přesto jsme nějaké úspěchy zaznamenali – připomeňme:
– 1. místo Durasu Brno v I. lize družstev mládeže a postup do Extraligy
– 1. místo Olgy Dvořákové na M-ČR mládeže ve vážných partiích, kategorie D16
– 1. místo Davida Baráka na M-ČR juniorů a dorostenců v rapidšachu, kategorie H18
– 1. místo Davida Baráka na M-ČR juniorů a dorostenců v rapidšachu, kategorie H16
– 1. místo Anny Vavřínkové na M-ČR juniorů a dorostenců v rapidšachu, kategorie D18
– 1. místo Anny Vavřínkové na M-ČR juniorů a dorostenců v rapidšachu, kategorie D16
– 2. místo Olgy Dvořákové na M-ČR juniorů a dorostenců v rapidšachu, kategorie D18
– 2. místo Olgy Dvořákové na M-ČR juniorů a dorostenců v rapidšachu, kategorie D16
– 2. místo Anny Vavřínkové na M-ČR juniorů a dorostenců v rapidšachu, kategorie D20
– 3. místo Václava Šetiny na M-ČR mládeže ve vážných partiích, kategorie H10
– 3. místo Davida Baráka na M-ČR juniorů a dorostenců v rapidšachu, kategorie H20
– 3. místo Olgy Dvořákové na M-ČR juniorů a dorostenců v rapidšachu, kategorie D20
– 3. místo Marie Vavřínkové na M-ČR mládeže v rapidšachu, kategorie D12
– ocenění Tomáše Perutky v projektu Česká hlavička

8) Práce s talentovanou mládeží
Práce krajského tréninkového centra mládeže byla několikrát prezentována na webových stránkách kraje, hodnotící zprávu najdete zde.
Republikovou dotaci jsme na tréninky vyčerpali v plném rozsahu. Tréninková centra pracují při oddílech ŠK Kuřim, Duras Brno a Lokomotiva Brno.
K 1. květnu 2019 byla zveřejněna nová Krajská listina talentů . Na listině jsou zastoupeny všechny okresy našeho kraje s výjimkou Znojemska, nejhojnější zastoupení mají okresy Brno-město a Brno-venkov.
Z dotace ŠSČR na tréninky mládeže se v květnu uskutečnilo krajské tréninkové soustředění, které si udrželo velký zájem – ve třech tréninkových skupinách zde trénovalo 30 dětí. Závěrečné testy z odpřednášených témat byly uveřejněny na krajském webu.

9) Školení trenérů
nebylo v roce 2019 plánováno, ale nakonec se v listopadu Rajhradě uskutečnil seminář trenérů, jenž proběhl z iniciativy ŠSČR, který tuto akci zafinancoval.

10) Krajská reprezentace
Tradiční mezinárodního utkání výběru krajů O pohár předsedy Bratislavského samosprávného kraje, jsme se stejně jako v roce 2018 nezúčastnili, protože akce opět termínově kolidovala s republikovým mistrovstvím dorostenců a juniorů v rapidšachu ve Vyškově. Závěr roku proběhl ve znamení příprav na Zimní olympiádu dětí a mládeže. Komise mládeže stanovila jako nominační kritérium průměr z hodnot národního rapidELA k 1. 9. a 1. 11. 2019. Proti tomuto kritériu podal ke krajskému úřadu stížnost otec Davida Baráka. Krajský úřad ve své odpovědi potvrdil rozhodnutí naší komise mládeže a stížnost zamítl.

11) Šachové tábory a rekreační pobyty
Na poli šachových táborů stále zcela určitě stále držíme primát mezi ostatními kraji. Jen v roce 2019 proběhly pod vedením Brněnské šachové školy, ŠK Bučovice a za pomoci dalších spřátelených oddílů a organizací následující tábory a rekreační pobyty:
a) Itálie – Lignano
b) Domašov nad Bystřicí
c) Slovensko – Vysoké Tatry
d) Vřesovice u Kyjova
e) Žirovnice
Celkem se na táborech odrekreovalo 270 účastníků (pochopitelně nejen z našeho kraje). Který kraj se může pochlubit tak vysokým číslem?

12) Spolupráce s ŠSČR a MŠMT
Na peníze v rámci projektu Projekt podpory šachových oddílů a kroužků dosáhly následující oddíly:
1. ŠK Lokomotiva Brno – 50 dětí (loni 35, předloni 32)
2. ŠK Kuřim – 36 dětí (loni 44, předloni 32)
3. SK Vyškov – 31 dětí (loni 15, předloni 15)
4. ŠK Hustopeče – 21 dětí (loni 33, předloni 18)
5. Šachy Zastávka – 20 dětí (loni 19, předloni 7)
6. Šachy Brankovice – 18 dětí (loni 18, předloni 7)
7. ŠK Duras Královo Pole – 18 dětí (loni 19, předloni 17)
8. ŠK GPOA Znojmo – 18 dětí (loni 24, předloni 0)
9. ŠK Kunštát – 17 dětí (loni 15, předloni 7)
10. Jezdci Jundrov – 11 dětí (loni a předloni 0)
11. Spartak Adamov – 8 dětí (loni 8, předloni 0)
12. Slavia Boskovice – 6 dětí (loni 6, předloni 5)
13. Optika Medek TJ Hodonice – 6 dětí (loni a předloni 0)
Z loňských účastníků se do projektu nezapojily Rozrazil Brno, Kvasaco Vacenovice, Sokol Kyjov a Svornost Rousínovec. Zapojilo se šest okresů našeho kraje, chybí pouze Hodonín.

Letos se tedy účastnilo 13 oddílů s 261 žákem, loni 15 oddílů s 266 žáky, předloni 13 oddílů se 167 žáky. Dá se říci, že se projekt stabilizoval. Poskytnuté finanční prostředky byly určeny výhradně na odměny trenérů, kteří s dětmi v daném oddíle pracují, a nemohly být použity na cokoli jiného. Oddíly 1. úrovně obdržely částku 7.122,- Kč (loni 7.388,- Kč a předloni 5.799,- Kč), oddíly druhé úrovně 14.245,- Kč (loni 14.776,-Kč a předloni 11.598,- Kč) a třetí úrovně 21.367,- Kč (loni 22.164,- Kč a předloni třetí úroveň nebyla). Součástí projektu je i poskytování šachových cvičebnic zdarma. Letos ale poprvé republikový šachový svaz nerozesílal objednanou literaturu jednotlivým oddílům, ale vše poslal v jednom balíku. Předávání literatury jednotlivým oddílů pak trvalo dva měsíce (poslední Boskovice obdrží cvičebnice až na této konferenci).
Výrazným zdrojem finančních prostředků se stává program MŠMT Můj klub, v jehož rámci si mnohé šachové kluby (především ty s početnou členskou základnou) přišly až na stotisícové částky. I o tomto programu jsme na krajských webových stránkách informovali. Problémem však začíná být narůstající administrativa a byrokratizace tohoto původně velmi jednoduchého projektu.

13) Závěrem
Ze zprávy vyplývá, že šachovému sportu se v oblasti mládeže v našem kraji daří na poli masového rozvoje, kde zaznamenáváme stálý mírný nárůst, a to obzvláště na Znojemsku, kde to zásluhou pana Skoumala obdivuhodně ožilo. V našem kraji panuje obdivuhodný duch spolupráce a přátelství mezi jednotlivými mládežnickými oddíly, a v takovém klimatu je radost pracovat. Rezervy máme na poli výkonnostního šachu – pravda je, že mnohé talentované děti nemají dostatečnou pracovitost a trpělivost k hlubšímu studiu a nevyužívají plně všech tréninkových možností, které se nabízejí.
Dosažené úspěchy, které jsem zde vyjmenoval, nejsou výsledkem práce krajské komise mládeže, která jen zabezpečuje informační servis a koordinuje sportovní a tréninkové aktivity, ale – jak jsem již v úvodu konstatoval – jsou vizitkou trpělivé, obětavé (a většinou dlouholeté) práce mnoha trenérů a vedoucích kroužků, kteří se na rozvoji práce s mládeží v uplynulém roce podíleli. Vzdejme jim za to náš dík.

Zprávu dne 2. února 2020 zpracoval Miroslav Hurta, předseda Komise mládeže JmŠS.