Projekt podpory šachových kroužků má uzávěrku 25. 10. 2019

25. října je nejzazší termín pro odeslání vyplněné tabulky mládežnických oddílů, které se ucházejí o finanční a materiálovou (zaslání cvičebnic) podporu šachového svazu. Vše je přehledně zpracováno a popsáno na svazovém webu. Vyplněný tiskopis se posílá na mail podporakrouzku@chess.cz a v ko-pii také na můj mail mhurta@volny.cz (musím potvrdit příjem mailu). Nepropásněte termín, neboť na výkazy zaslané po termínu svaz nemusí brát zřetel.