Platba faktur pro krajské soutěže 2019/2020

Startovné, zápočet na ELO a případné pokuty pro krajské soutěže družstev v sezóně 2019/20 budou stejně jako v minulém roce hrazeny na transparentní účet proti vystavené faktuře. Faktury budou klubům a  oddílům zaslány elektronicky, případně poštou (jen na požádání) nejpozději do 20.7.2019, termín úhrady je stanoven na 10.8.2019. Na faktuře bude uvedena celková částka za startovné a ELO, přílohou faktury bude tabulka plateb.

V případě dotazů a nejasností mě neváhejte kontaktovat!
Radek Skoumal hospodář JmŠS