Konference

Krajská konference se koná jednou ročně, zpravidla začátkem roku. Všech sedm okresních šachových svazů má právo na konferenci vyslat tři zástupce s hlasovacím právem.

2021

 • zápis z jednání konference
 • návrh jednacího řádu
 • návrh volebního řádu
 • výsledky hospodaření za rok 2020
 • návrh rozpočtu na rok 2021
 • zpráva předsedy JmŠS
 • zpráva předsedkyně STK
 • vyhodnocení konkurzů pro sezónu 2020/2021
 • zpráva komise mládeže
 • zpráva komise rozhodčích
 • zpráva revizní komise
 • pozvánka

2020

2019

2018