Pískáme bez hranic

Pracovat jako rozhodčí na mezinárodních akcích je určitou formou reprezentace naší federace a jako takové bude nyní podporováno Komisí rozhodčích a ŠSČR. Rozhodčí, kterému se podaří dostat se na tzv. FIDE event do zahraničí, má jedinečnou příležitost učit se od nejlepších rozhodčích na světě, získat zkušenosti o tom, jakým způsobem jsou řízeny a organizovány evropské a světové vrcholové akce a tyto znalosti poté může předávat dál, uplatňovat je na našich turnajích a šířit mezi naše rozhodčí. Celý příspěvek

Registrace v ŠSČR pro oddíly, které nejsou spolky

Podle Stanov ŠSČR schválených na loňské Konferenci ŠSČR oddíly, které nejsou zapsanými nebo pobočnými spolky, pozbývají k 30.6.2019 své členství v ŠSČR. Předejít zániku oddílu spojenému se zánikem práva startovat v soutěžích družstev lze transformací na oddíl bez právní subjektivity. Celý příspěvek