Krajské tréninkové středisko mládeže v roce 2019

I v této sezóně pokračuje projekt finančních příspěvků na činnost krajského tréninkového centra mládeže. V našem kraji se poskytnutý příspěvek z ŠSČR použije na zajištění trenérů při krajském tréninkovém soustředění 11. – 12. května ve Vyškově a dále jako příspěvek na zajištění odměn trenérů ve střediscích mládeže. Ta loni pracovala v centrech:
Celý příspěvek